Ontslag advocaat voor ambtenaar
Werkt u voor de overheid? Dan bent u ofwel een statutaire, ofwel een contractuele ambtenaar. Voor deze categorieën gelden heel verschillende regels. Schakel tijdig een advocaat arbeidsrecht aangesloten bij Ontslagadvocatenwijzer in. Deze heeft ruime ervaring met ontslagzaken en kan u uitstekend bijstaan in uw zaak. Neem in een zo vroeg mogelijke fase contact met ons op!
Statutaire ambtenaren zijn vastbenoemd, of bevinden zich in een stageperiode om vastbenoemd te worden. Ze genieten zogenaamde ‘vastheid van tewerkstelling’. Daarom is het o.m. moeilijk om hen te ontslaan.
Contractuele ambtenaren hebben met hun werkgever een arbeidsovereenkomst afgesloten.

Bent u ontslagen of heeft u uw ontslag gegeven?

De situatie is anders naargelang u een statutaire, danwel een contractuele ambtenaar bent.