Eerste hulp bij ontslag

Is er sprake van ontslag wegens een dringende reden? Bent u niet zeker over de opzeggingsvergoeding? Is er een geschil ontstaan omtrent ontslag? Ontslag. Wat nu? Ontslag Advocatenwijzer biedt u eerste hulp bij ontslag! Tips Wat uw situatie ook is, het is altijd heel belangrijk dat u weet wat uw rechten en plichten bij een […]

Lees Meer

Bescherming tegen ontslag

Bent u ontslagen en denkt u dat u behoort tot een categorie van werknemers die bescherming tegen ontslag genieten? Laat u tijdig adviseren door een advocaat arbeidsrecht aangesloten bij Ontslagadvocatenwijzer. Deze kan u uitstekend bijstaan in uw ontslagzaak. Neem in een zo vroeg mogelijke fase contact op! De wetgever heeft bepaalde werknemers extra beschermd tegen […]

Lees Meer

Juridisch advies bij ontslag

Ingeval van (dreigend) ontslag is het essentieel om tijdig een advocaat onder de arm te nemen voor het juiste juridisch advies. Hierbij geldt: hoe sneller, hoe beter. Uw advocaat arbeidsrecht kan u oplossingen of voorstellen aanreiken waardoor u mogelijk een dreigend ontslag kunt afwenden. Onderhandelen over ontslagvergoeding Bent u al ontslagen? Dan heeft u mogelijks […]

Lees Meer

Advies op maat bij dreigend ontslag

Is de arbeidsrelatie met uw werkgever de laatste tijd zodanig verslechterd waardoor u vreest voor een dreigend ontslag? Schakel tijdig een advocaat arbeidsrecht aangesloten bij Ontslag Advocatenwijzer in. Deze kan u uitstekend bijstaan in uw ontslagzaak. Juridisch advies op maat In al deze gevallen is het zeer raadzaam om, bij een vermoeden van dreigend ontslag, tijdig juridisch advies in te […]

Lees Meer

C4

Wanneer een werknemer uit dienst gaat, is de werkgever verplicht een aantal sociale documenten mee te geven, onder meer het werkloosheidsbewijs of C4. Dit document heeft de werknemer nodig om een werkloosheidsuitkering aan te vragen. Op het C4 moet de werkgever de identiteit van de werknemer vermelden, evenals gegevens over zijn of haar tewerkstelling en […]

Lees Meer

Tips bij ontslag

Bent u ontslagen of dreigt u ontslagen te worden? Schakel tijdig een advocaat arbeidsrecht en sociaal recht aangesloten bij Ontslag Advocatenwijzer in. Deze heeft ruime ervaring met ontslagzaken en kan u uitstekend voorzien van tips bij ontslag. Onderstaand een aantal tips bij ontslag: Onderteken niets! U loopt het risico uw rechten te verspelen. Zorg dat […]

Lees Meer

Redenen voor ontslag

U kan een werknemer ontslaan om heel uiteenlopende redenen: uw werknemer is regelmatig afwezig, het contract van bepaalde duur loopt ten einde of u vindt zijn gedrag niet langer toelaatbaar. Om welke reden u uw werknemer ook ontslaat, er duiken steeds belangrijke juridische vragen op. Wanneer een advocaat inschakelen na het einde van een tijdelijk […]

Lees Meer

Bedrijfseconomische redenen

Collectief ontslag staat volledig los van u als werknemer. Het ontslag gebeurt om economische en technische redenen eigen aan de onderneming. Gaat het financieel niet goed met het bedrijf waar u werkt? Vreest u binnenkort ontslagen te worden? Normaal hebben alle getroffen werknemers recht op een vergoeding bij collectief ontslag. Laat u daarom bijstaan door […]

Lees Meer

Arbeidsongeschiktheid

Ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn geen redenen om een werkgever te ontslaan. Toch is het in sommige gevallen mogelijk om het arbeidscontract te beëindigen. Afhankelijk van de situatie gebeurt dit met of zonder verbrekingsvergoeding. Wil u een arbeidsongeschikte werknemer ontslaan? Laat u deskundig adviseren over uw rechten en plichten door een arbeidsrechtadvocaat. Wil u weten of […]

Lees Meer

Gedrag van de werknemer

Is uw werknemer al enkele dagen onwettig afwezig? Zorgt iemand in uw bedrijf voor een onaangename werksfeer? Of stelt u openbare dronkenschap vast? Dan kan u uw werknemer ontslaan voor ontoelaatbaar gedrag. Uiteraard moet u dan wel zeker zijn van uw zaak. Laat u daarom door een deskundige arbeidsrechtadvocaat adviseren over wat wel of niet […]

Lees Meer
  • gavel
  • Gespecialiseerd in arbeidsrechtzaken
  • access_time
  • Bereikbaar tussen 08.00 - 20.00 uur
  • euro_symbol
  • Erelonen in overleg