U bent ontslagen

U bent ontslagen en werkt(e) voor de overheid? De regels zijn anders naargelang u statutair, danwel contractueel ambtenaar bent. Contacteer tijdig een advocaat arbeidsrecht aangesloten bij Ontslagadvocatenwijzer. Deze heeft ruime ervaring met ontslagzaken en kan u uitstekend bijstaan in uw zaak, ook pro deo. Neem in een zo vroeg mogelijke fase contact op!

Bent u een statutair ambtenaar?

Het ontslag gebeurt zonder opzegging wanneer u van ambtswege ontheven wordt uit uw functie. Hetzelfde geldt bij een onvoldoende goed resultaat bij evaluatie, en om tuchtredenen.

Bent u een contractueel ambtenaar?

U heeft een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur

Indien uw werkgever de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur vroegtijdig beëindigt, zonder dringende reden, moet hij u een opzeggingsvergoeding betalen.

U heeft een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

Indien u een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur heeft, dan kan deze op elk moment beëindigd worden.

De duur van de opzeggingstermijn hangt af van het statuut, het loon en de anciënniteit.

Ingeval van een dringende reden, kan u ontslagen worden zonder opzeggingstermijn en zonder opzeggingsvergoeding.