Werkloosheidsuitkering

Heb ik recht op een werkloosheidsuitkering? Ik heb zelf ontslag genomen. Heb ik recht op een uitkering? Wat moet ik doen om een werkloosheidsuitkering te verkrijgen?

Als u ontslagen bent wilt u graag gebruik maken van een werkloosheidsuitkering. U bent echter niet verplicht een uitkering aan te vragen. Dit is volledig uw eigen keuze.

Aanvraag werkloosheidsuitkering

Bij uitdiensttreding ontvangt u sociale documenten. Deze documenten dient u ten allen tijde te bewaren ten behoeve van de aanvraag van een werkloosheidsuitkering. Deze uitkering kunt u aanvragen via vier stappen. Heeft u advies nodig omtrent een (dreigend) ontslag en vraagt u zich af of u wellicht in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering? Onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten adviseren u graag.

Voorwaarden werkloosheidsuitkering

Om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering, moet u
voldoen aan toelaatbaarheidsvoorwaarden en toekenningsvoorwaarden. Zo moet u bijvoorbeeld in loondienst gewerkt hebben. Daarnaast bepalen de toekenningsvoorwaarden of u in aanmerking komt voor een uitkering. U moet bijvoorbeeld in België wonen en niet verantwoordelijk zijn voor het verliezen van uw job.

Berekening werkloosheidsuitkering

De hoogte van de werkloosheidsuitkering wordt bepaald aan de hand van het laatst verdiende loon. Er geldt een loongrens. Tijdens het eerste jaar is uw gezinssituatie niet relevant.