Eerste hulp bij ontslag

Is er sprake van ontslag wegens een dringende reden? Bent u niet zeker over de opzeggingsvergoeding? Is er een geschil ontstaan omtrent ontslag? Ontslag. Wat nu? Ontslag Advocatenwijzer biedt u eerste hulp bij ontslag!

Tips

Wat uw situatie ook is, het is altijd heel belangrijk dat u weet wat uw rechten en plichten bij een ontslagsituatie zijn. Elk kantoor aangesloten bij Ontslag Advocatenwijzer staat ter beschikking om u met raad en daad bij te staan wanneer zich een ontslagsituatie voordoet. Bent u ontslagen of dreigt er ontslag? Lees dan alvast een aantal handige tips over eerste hulp bij ontslag.

C4

Wanneer een werknemer uit dienst gaat, is de werkgever verplicht een aantal sociale documenten mee te geven, onder meer het werkloosheidsbewijs of C4. De werknemer heeft dit document nodig om een werkloosheidsuitkering aan te vragen. Het C4 vermeldt de identiteit van de werknemer en de gegevens over de tewerkstelling en de reden(en) van de werkloosheid.

Dreigend ontslag

Is de arbeidsrelatie met uw werkgever verslechterd? Maakt u zich zorgen dat u wellicht ontslagen wordt? Bij een vermoeden van ontslag is het verstandig snel een arbeidsrechtadvocaat in te schakelen. Een goede raad is goud waard. In sommige gevallen kunt u ook een ontslag voorkomen.

Bescherming tegen ontslag

Sommige personen genieten extra bescherming tegen ontslag. Het gaat dan bijvoorbeeld om zwangere werkneemsters, werknemers die eenpolitiek mandaat vervullen, en werknemers die loopbaanonderbreking, tijdskrediet, betaald educatief verlof, vaderschapsverlof of adoptieverlof hebben.

Juridisch advies bij ontslag

Ontslaan, ontslagen of ontslag genomen …. de arbeidsrechtadvocaat staat u bij.
Een arbeidsrechtadvocaat van Ontslag Advocatenwijzer begeleidt u volledig wanneer zich een situatie van ontslag voordoet. Een arbeidsrechtadvocaat helpt u bijvoorbeeld met het bepalen en verkrijgen van een geschikte ontslagvergoeding of met het correct opzeggen van een arbeidsovereenkomst. Ook indien u het niet eens met het ontslag, kunt u zich met behulp van een advocaat tot de arbeidsrechtbank wenden.

Neem kosteloos contact op om uw situatie te bespreken.