U heeft ontslag genomen

Werkt u voor de overheid en u heeft ontslag genomen? De regels zijn anders naargelang u statutair, danwel contractueel ambtenaar bent. Contacteer tijdig een advocaat arbeidsrecht aangesloten bij Ontslagadvocatenwijzer. Deze heeft ruime ervaring met ontslagzaken en kan u uitstekend bijstaan in uw zaak, ook pro deo. Neem in een zo vroeg mogelijke fase contact met ons op!

Bent u een statutair ambtenaar?

Dan moet u, indien u ontslag neemt, een opzeggingstermijn van minstens 30 dagen respecteren. De opzeggingstermijn kan na onderling akkoord verkort worden.

Bent u een contractueel ambtenaar?

U heeft een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur

In dit geval kan u uw arbeidsovereenkomst niet eenzijdig beëindigen.

U kan wel in onderling akkoord op elk ogenblik uw arbeidsovereenkomst beëindigen en de voorwaarden van de beëindiging vastleggen.

U heeft een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

U kunt in dit geval uw arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigen met een opzeggingstermijn. De opzeggingstermijn die voor u geldt, is afhankelijk van uw statuut, uw loon en uw anciënniteit.