Ontslagen in uw proefperiode?

Als u ontslagen wordt tijdens uw proefperiode, is de normale opzeggingstermijn die de werkgever moet respecteren, zeven kalenderdagen. De opzeggingstermijn moet dan wel eindigen binnen uw proefperiode.

Als dit niet het geval is, dan zal de werkgever de arbeidsovereenkomst verbreken. In dit geval eindigt de arbeidsovereenkomst onmiddellijk en hebt u recht op een verbrekingsvergoeding. Indien de proefperiode één maand bedraagt, dan kan de arbeidsovereenkomst niet opgezegd worden.

Meer informatie over de opzegging van de arbeidsovereenkomst

Bij twijfel over uw rechten: Ontslagadvocatenwijzer!

Wanneer u in eender welke ontslagsituatie ook maar de minste twijfel hebt over uw rechten en plichten, neemt u best zo snel mogelijk contact op met onze Ontslagrecht Intakebalie.

Tijdens de kantooruren kan dat op het nummer 03 808 3715.

24 uur op 24 bereikbaar

De juristen van onze intakebalie zijn 24 uur op 24 bereikbaar via Whatsapp op 0474 60 04 76 of via het contactformulier in de rechterkolom. Binnen de 12 uur bellen wij u op om uw situatie te bespreken. Samen zoeken we naar de beste oplossing.