Algemene gronden voor ontslag

In bepaalde gevallen heeft u het recht om te eisen dat uw arbeidsovereenkomst onmiddellijk wordt stopgezet:

  1. handelingen die zijn gelijkgesteld met contractbreuk
  2. dringende redenen

In beide gevallen heeft u recht op een verbrekingsvergoeding.

Door contact op te nemen met de juristen van onze Ontslagrecht Intakebalie, bent u zeker dat uw rechten niet geschonden worden én u de vergoeding krijgt waarop u recht heeft.

Handelingen die worden gelijkgesteld met contractbreuk

Als uw werkgever eenzijdig één van de essentiële elementen van de arbeidsovereenkomst wijzigt, wordt dit gelijkgesteld met het verbreken van de arbeidsovereenkomst.

Enkele voorbeelden van situaties die kunnen erkend worden als het eenzijdig beëindigen van de arbeidsovereenkomst zijn:

  • de inhoud van de functie wijzigen
  • eenzijdig het loon verminderen
  • de werkplaats wijzigen waardoor u een nadeel ondervindt

Ontslag om een dringende reden

Een dringende reden tot ontslag is elke ernstige tekortkoming die een professionele samenwerking met uw werkgever onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Ook uw werkgever kan de arbeidsovereenkomst onmiddellijk stopzetten omwille van een dringende reden.

Enkele voorbeelden van dringende redenen voor ontslag zijn:

  • herhaalde dronkenschap
  • herhaalde afwezigheid
  • diefstal
  • agressief gedrag
  • het bewust niet naleven van de veiligheidsvoorschriften

Juridisch advies op uw maat

In beide geval kan u uw contract beëindigen en een verbrekingsvergoeding eisen van uw werkgever. Wat wel of niet behoort tot de essentiële elementen van de arbeidsovereenkomst moet in elke situatie concreet beoordeeld worden. Ontslagadvocatenwijzer geeft juridisch advies op de maat van uw situatie