Algemene gronden voor ontslag

Herkent u zich in één van deze algemene gronden voor ontslag situaties? Schakel dan op tijd een advocaat arbeidsrecht aangesloten bij Ontslagadvocatenwijzer in. Deze heeft ruime ervaring met algemene gronden voor ontslag zaken en kan u uitstekend bijstaan in uw zaak. Neem in zo’n vroeg mogelijke fase contact met ons op!

Handeling die gelijkgesteld is met contractsbreuk

Mijn werknemer is vaak afwezig zonder mij hiervan op de hoogte te brengen. Zou ik hem om deze reden kunnen ontslaan?

U kan uw werknemer ontslaan indien hij een handeling stelt die gelijkgesteld is met verbreking van de arbeidsovereenkomst. Zo’n handeling is bijvoorbeeld een niet gerechtvaardigde afwezigheid van meerdere dagen zonder te verwittigen.

Het is de rechter die oordeelt over de wil om de overeenkomst te verbreken.

Dringende reden

Ik vind dat mijn werknemer niet goed om kan met mijn gezag als werkgever. Kan ik hem om deze reden ontslaan?

Een dringende reden is elke ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen werkgever en werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.

Voorbeelden van dringende redenen zijn openbare dronkenschap, schending van het beroepsgeheim, bewust niet naleven van de veiligheidsvoorschriften, herhaaldelijke afwezigheid, verzet tegen het gezag van de werkgever (insubordinatie), diefstal, agressief gedrag of daden van oneerlijke concurrentie. Ingeval van betwisting, oordeelt de arbeidsrechtbank hierover.

Wanneer u uw werknemer ontslaat om een dringende reden, wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden zonder een opzeggingstermijn noch een opzeggingsvergoeding.

Indien u in de hoedanigheid van werkgever een dringende reden inroept, dient u het bestaan ervan te  bewijzen.

Arbeidsongeschiktheid of ziekte

Mijn werknemer is al geruime tijd ziek. Wanneer kan ik een einde maken aan de arbeidsovereenkomst? Kan ik dit eigenlijk überhaupt?

De algemene regel is dat ziekte of arbeidsongeschiktheid in principe geen goede reden is om een werknemer te ontslaan. Echter, in een aantal gevallen kan u een werknemer toch ontslaan bij ziekte of ongeval, met of zonder verbrekingsvergoeding.