Advocaat en bemiddeling

Betwist uw werknemer het ontslag? Verwijt hij u dat u geen of een te lage opzeggingsvergoeding heeft uitbetaald? Schakel tijdig een advocaat arbeidsrecht of bemiddelaar (mediator) aangesloten bij Ontslagadvocatenwijzer in. Onze advocaten en bemiddelaars hebben ruime ervaring met ontslagzaken en kunnen u uitstekend bijstaan in uw zaak. Neem in een zo vroeg mogelijke fase contact met ons op!

Arbeidsrechtbank en Raad van State

Een ontslag gaat vaak gepaard met een verschil van inzichten tussen
werknemer en werkgever. Een advocaat arbeidsrecht van
Ontslagadvocatenwijzer kan u adviseren over uw rechten en
verplichtingen. Hij of zij kan ook onderhandelen met uw werknemer om zo
tot een gunstige oplossing te komen in uw zaak. Mocht u overwegen uw
geschil aan de rechtbank voor te leggen, laat u zich dan altijd bijstaan
door een advocaat.

De arbeidsrechtbank is bevoegd om te oordelen bij geschillen inzake bedienden, arbeiders en contractuele ambtenaren.
De Raad van State is bevoegd om te oordelen bij arbeidsgeschillen inzake statutaire ambtenaren.

Bemiddeling

Bemiddeling is geregeld door de wet van 21 februari 2005. Het is een regeling die nog in de kinderschoenen staat, zeker in vergelijking met Nederland.

Bemiddeling is een proces op basis van vrijwilligheid en vertrouwen. Partijen die zich in een individueel arbeidsconflict bevinden, kunnen beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar of mediator, die de partijen helpt om te komen tot een billijk akkoord.

Het is belangrijk om, ingeval van een arbeidsconflict, een erkende bemiddelaar in handelszaken onder de arm te nemen. De rechtbank homologeert immers enkel bemiddelingen door erkende bemiddelaars.

Heeft bemiddeling niet geleid tot het gewenste resultaat? Dan kan het zijn dat één of beide partijen de zaak voor de rechtbank
willen brengen. Uw advocaat arbeidsrecht heeft ruime ervaring met
gerechtelijke procedures en ontslagzaken. Hij of zij is de geschikte
persoon om uw verdediging voor justitie op zich te nemen. Neem zo
spoedig mogelijk contact met ons op.