Voorwaarden aan een werkloosheidsuitkering

U bent ontslagen of u heeft zelf ontslag genomen. Wat zijn de voorwaarden aan een werkloosheidsuitkering? Schakel tijdig een advocaat arbeidsrecht aangesloten bij Ontslagadvocatenwijzer in. Deze heeft ruime ervaring met ontslagzaken en kan u uitstekend bijstaan, ook pro deo. Neem in een zo vroeg mogelijke fase contact met ons op!

Om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering, moet u voldoen aan:

  • Toelaatbaarheidsvoorwaarden
  • Toekenningsvoorwaarden

Toelaatbaarheidsvoorwaarden

Toelaatbaarheidsvoorwaarden zijn voorwaarden waaraan moet worden voldaan om toegelaten te worden tot het stelsel van de werkloosheid.

Zo moet men de werkloosheidsvergoeding aanvragen op basis van arbeid in loondienst, studies of het feit dat men in het verleden al werkloosheidsuitkeringen heeft ontvangen.

Toekenningsvoorwaarden

De toekenningsvoorwaarden zijn de voorwaarden waaraan de werkloze moet voldoen tijdens de hele duur van zijn werkloosheid. Indien aan deze voorwaarden is voldaan, dan kan de werkloze effectief een werkloosheidsuitkeringen ontvangen. De toekenningsvoorwaarden zijn:

  • In België wonen;
  • Niet verantwoordelijk zijn voor het verlies van de job;
  • Recht hebben op geen enkele vorm van loon;
  • Niet werken voor een derde of geen werk uitvoeren dat voordeel oplevert;
  • Niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;
  • De pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebben.