Berekening hoogte werkloosheidsuitkering

Op hoeveel werkloosheidsuitkering heeft u recht? Hoe gebeurt de berekening? Schakel tijdig een advocaat arbeidsrecht aangesloten bij Ontslagadvocatenwijzer in. Deze heeft ruime ervaring met ontslagzaken en kan u uitstekend bijstaan, ook pro deo. Neem in een zo vroeg mogelijke fase contact met ons op!

Hoeveel werkloosheidsuitkering u ontvangt, is afhankelijk van het laatst verdiende loon, rekening houdend met een loongrens.

Door de recentelijk ingevoerde wetgeving wordt er tegenwoordig bij het eerste jaar van werkloosheid niet meer gekeken naar uw gezinssituatie. Na één jaar werkloosheid geldt er een andere loongrens en wordt er wel gekeken naar uw gezinssituatie.

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) zal berekenen op hoeveel uitkering u recht heeft. Grofweg gelden de volgende regels:

  • de eerste 6 maanden is de uitkering gelijk aan 60% van het hoogste max. bedrag, m.n. 2.206,46 euro,
  • de volgende 6 maanden is de uikering 60% van max. 2.056,46 euro,
  • na een jaar houdt u nog 60 % van 1.921,71 euro over.