Tijdelijke werkloosheid

Uw bedrijf staakt en u kan tijdelijk niet werken. Bent u dan werkloos of is dit tijdelijke werkloosheid? Heeft u recht op een uitkering wanneer u door overmacht tijdelijk werkloos bent? Schakel tijdig een advocaat arbeidsrecht aangesloten bij Ontslagadvocatenwijzer in. Deze heeft ruime ervaring met ontslagzaken en kan u uitstekend bijstaan in uw zaak, ook pro deo. Neem in een zo vroeg mogelijke fase contact met ons op!

Voorbeeldsituaties

Bij tijdelijke werkloosheid gaat het bijvoorbeeld om situaties zoals:

  • Gebrek aan werk wegens economische redenen
  • Technische storingen
  • Slecht weer
  • Overmacht
  • Sluiting van het bedrijf in verband met jaarlijks verlof
  • Staking

U heeft als tijdelijk werkloze automatisch recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering.

Volledig werklozen daarentegen moeten eerst een aantal dagen gewerkt hebben.

U hoeft zich niet als werkloze in te schrijven.

Voorwaarden voor tijdelijke werkloosheid

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tijdelijke werkloosheidsuitkering zijn:

  • een controleformulier bezitten en invullen;
  • arbeidsgeschikt zijn;
  • in België blijven.