Arbeidsongeschiktheid

Ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn geen redenen om een werkgever te ontslaan. Toch is het in sommige gevallen mogelijk om het arbeidscontract te beëindigen. Afhankelijk van de situatie gebeurt dit met of zonder verbrekingsvergoeding.

Wil u een arbeidsongeschikte werknemer ontslaan?

Laat u deskundig adviseren over uw rechten en plichten door een arbeidsrechtadvocaat. Wil u weten of u een vergoeding moet betalen? Contacteer onze Ontslagrecht Intakebalie op 03 808 37 15 of via Whatsapp op 0474 60 04 76. We zijn er 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 voor u!