Berekening van de ontslagvergoeding

De opzeggingsvergoeding komt overeen met het loon vermeerderd met vakantiegeld, eindejaarspremie en extralegale voordelen die u zou ontvangen hebben, moest u tijdens de opzeggingsperiode zijn blijven werken.

Een ontslagvergoeding

  • Zet uw werkgever uw contract van onbepaalde duur stop?
  • Twijfelt u of u recht hebt op een vergoeding?
  • Weet u niet zeker hoe u deze ontslagvergoeding berekend?

Bij onregelmatig ontslag hebt u recht op een ontslagvergoeding of opzeggingsvergoeding.

Wat moet u doen als u twijfelt?

Weet u niet zeker of er sprake is van onregelmatig ontslag? Of staat in uw ontslagbrief vermeld dat u akkoord gaat met het niet ontvangen van een ontslagvergoeding?

Ontdek samen met een advocaat arbeidsrecht of u recht hebt op een ontslagvergoeding. Dankzij onze persoonlijke aanpak en ons kwaliteitslabel verhoogt u aanzienlijk uw kansen op een positieve uitkomst.

Neem contact op met onze Ontslagrecht Intakebalie op 03 808 37 15 of via Whatsapp op 0474 60 04 76. We zijn 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar!