Raad van State

Is uw benoeming als statutair ambtenaar vernietigd, ingetrokken, opgeheven of niet hernieuwd? Schakel tijdig een advocaat arbeidsrecht aangesloten bij Ontslagadvocatenwijzer in. Deze heeft ruime ervaring met ontslagzaken en kan u uitstekend bijstaan in uw zaak, ook pro deo. Neem in een zo vroeg mogelijke fase contact met ons op!

Arbeidsgeschillen inzake statutaire ambtenaren vallen onder de bevoegdheid van het hoogste administratief rechtscollege van het land, nl. de Raad van State.

De arbeidsrechtbank is bevoegd om te oordelen bij geschillen inzake bedienden, arbeiders en contractuele ambtenaren.