Arbeidsrechtbank

Betwist u uw ontslag door uw werkgever? Heeft uw werkgever een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend bij de arbeidsrechtbank? Schakel tijdig een advocaat arbeidsrecht aangesloten bij Ontslagadvocatenwijzer in.  Deze heeft ruime ervaring met ontslagzaken en kan u uitstekend bijstaan in uw zaak, ook pro deo. Neem in een zo vroeg mogelijke fase contact met ons op!

De arbeidsrechtbank is bevoegd om te oordelen bij geschillen inzake bedienden, arbeiders en contractuele ambtenaren.

Arbeidsgeschillen inzake statutaire ambtenaren vallen onder de bevoegdheid van het hoogste administratief rechtscollege van het land, nl. de Raad van State.