Contract van bepaalde duur
  • Wilt u weten hoe u uw ontslag kan indienen wanneer u een contract van bepaalde duur hebt afgesloten met uw werkgever?
  • Of misschien bent u blijven werken nadat uw contract van bepaalde duur afliep?

Wanneer eindigt een contract van bepaalde duur?

Een contract van bepaalde duur of voor duidelijk omschreven werk eindigt automatisch op de einddatum die in het contract vermeld staat of wanneer het omschreven werk voltooid is.

Als u stilzwijgend of met uitdrukkelijk akkoord van uw werkgever doorgaat met werken, wordt uw arbeidsovereenkomst aangezien als een contract van onbepaalde duur. In dat geval moet u zich ook aan die regels houden.

Moet u een vergoeding betalen wanneer u een contract van bepaalde duur opzegt?

Verbreekt u vroegtijdig en zonder dringende reden uw contract van bepaalde duur? Dan moet u aan uw werkgever een opzegvergoeding betalen. Laat u daarom goed adviseren door een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat om te weten wat uw rechten en plichten zijn wanneer u uw contract van bepaalde duur opzegt.

Neem geen risico, contacteer onze Ontslagrecht Intakebalie

Om te weten wat uw rechten en plichten zijn wanneer u een contract van bepaalde duur stopzet of wat u moet doen wanneer het ten einde loopt, neemt u best via onze Ontslagrecht Intakebalie contact op met een gespecialiseerde ontslagadvocaat van Ontslagadvocatenwijzer.

  1. Bel, mail of whatsapp de juristen van onze intakebalie (24/7 bereikbaar)
  2. Wij bellen u nog dezelfde dag terug om uw situatie te bespreken en juridische oplossingen aan te reiken
  3. Samen met ons kiest u de beste oplossing voor uw situatie