C4 en werkloosheidsuitkering bij ontslag

Hebt u ontslag genomen? Twijfelt u welke documenten u moet ontvangen bij het einde van het contract?  Weet u niet of u recht hebt op een werkloosheidsuitkering?

Neem dan contact op met onze Ontslagrecht Intakebalie. Dat kan 24 uur op 24, 7 dagen op 7 via het contactformulier in de rechterkolom. U kan ook bellen met onze intakebalie op 03 808 37 15 of Whatsapp’en via 0474 60 04 76.

De juristen van die balie staan u bij met nuttig eerstelijnsadvies en brengen u, indien nodig en gewenst, in contact met een gespecialiseerde advocaat aangesloten bij Ontslagadvocatenwijzer. Zo bent u zeker dat:

  • u niets doet wat in uw eigen nadeel kan uitdraaien
  • u de nodige documenten heeft
  • uw rechten niet geschonden worden
  • u het onderste uit de kan haalt en geen financiële kater overhoudt aan uw ontslag

C4 of werkloosheidsattest

Op het einde van de arbeidsovereenkomst ontvangt u van uw werkgever enkele belangrijke sociale documenten, waaronder het werkloosheidsattest of C4. Dat hebt u nodig om een werkloosheidsuitkering aan te vragen.

Krijgt u een werkloosheidsuitkering

Hebt u met geldige reden uw ontslag gegeven? Dan hebt u recht op een werkloosheidsuitkering. Enkele geldige redenen om uw ontslag te geven zijn: medische redenen of een zware fout van uw werkgever.

Hebt u zonder geldige reden ontslag genomen? Dan hebt u recht op een werkloosheidsuitkering na een bepaalde wachttijd. De duur van deze wachttijd wordt bepaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

De RVA kan ook beslissen dat u geen recht hebt op een uitkering. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u ontslag hebt genomen specifiek met als doel een uitkering te krijgen.