Tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid betekent dat u tijdelijk niet kan werken. Mogelijk redenen zijn:

  • Gebrek aan werk wegens economische redenen
  • Technische storingen
  • Slecht weer
  • Overmacht
  • Sluiting van het bedrijf in verband met jaarlijks verlof
  • Staking

Recht op een uitkering
U heeft als tijdelijk werkloze automatisch recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Er zijn wel enkele voorwaarden waaraan u moet voldoen.

  • Een controleformulier bezitten en invullen
  • Arbeidsgeschikt zijn
  • In België blijven

Vragen over uw tijdelijke werkloosheid?
Neem contact op met onze Ontslagrecht Intakebalie op via het contactformulier in de rechterkolom, bel op 03 808 37 15. Dat kan 24 uur op 24, 7 dagen op 7!

Met Ontslagadvocatenwijzer bent u zeker van: