Welke sociale documenten moet u krijgen bij uw ontslag?

Bent u ontslagen? Dan zijn er een aantal documenten die u van uw werkgever moet meekrijgen.

  • Getuigschrift van tewerkstelling (op verzoek van de werknemer) waarop enkel de begin- en de einddatum van de arbeidsovereenkomst en de aard van de verrichte arbeid worden vermeld
  • De afrekening van de laatste betalingen
  • De individuele rekening van de laatste betalingen
  • Het werkloosheidsattest of C4. Dit laatste attest heeft de werknemer nodig om een werkloosheidsuitkering aan te vragen
  • De belastingsfiche 281.10
  • Vakantieattest, ingeval de werknemer een bediende is

Wegwijs in uw ontslag met Ontslagadvocatenwijzer

U heeft al gemerkt dat er bij een ontslag heel wat komt kijken. Er zijn niet alleen veel papieren en formulieren, zowel u als uw gewezen werkgever hebben bepaalde rechten en plichten.

Het is logisch dat u op een bepaald moment door het bos de bomen niet meer ziet en daarom is Ontslagadvocatenwijzer er voor u!

Juridisch advies op uw maat

Met vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen brengt OmniRecht – de organisatie achter Ontslagadvocatenwijzer – juridische oplossingen op uw maat.

  • 24 uur op 24 bereikbaar
  • transparante tarieven en duidelijke afspraken
  • expertise van een wijd platform van 80 aangesloten advocaten in Vlaanderen en Brussel

Neem contact op met onze Ontslagrecht Intakebalie via het contactformulier in de rechterkolom. Voor dringende hulp kan u ons tijdens de kantoorurenbellen op het nummer 03 808 3715.