Outplacement

Ik ben een werkgever uit de privé-sector. Ik heb recent mijn werknemer ontslagen. Moet ik eigenlijk betalen voor zijn outplacement begeleiding om een nieuwe baan te vinden? Schakel tijdig een advocaat arbeidsrecht aangesloten bij Ontslagadvocatenwijzer in. Deze heeft ruime ervaring met ontslagzaken en kan u uitstekend bijstaan in uw zaak. Neem in een zo vroeg mogelijke fase contact met ons op!

Aan de ontslagen werknemer worden diensten aangeboden opdat deze zelf en zo snel mogelijk opnieuw werk kan vinden. Het geheel van deze diensten heet ook wel outplacement.

De kostprijs van de outplacementbegeleiding is ten laste van u als werkgever. In sommige sectoren wordt het Sociaal Fonds ingeschakeld om deze kosten te betalen.

Het outplacement duurt maximaal 12 maanden.

Voorwaarden voor outplacement:

  • een arbeidsovereenkomst hebben;
  • onderworpen zijn aan de bepalingen van de CAO-wet (dus tewerkgesteld zijn in de privé-sector);
  • ontslagen worden door de werkgever. Het ontslag mag echter niet om een dringende reden zijn;
  • minstens 45 jaar oud zijn op het ogenblik van de kennisgeving van het ontslag;
  • minstens 1 jaar ononderbroken anciënniteit hebben op het ogenblik van het ontslag;
  • geen aanspraak kunnen maken op rustpensioen.

Indien u de procedure voor outplacement niet respecteert, kan de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ) van u als werkgever een bedrag van 1.800 euro per niet-begeleide werknemer vorderen.