Contract voor onbepaalde duur

Wilt u een werknemer met een contract van onbepaalde duur ontslaan? Twijfelt u aan welke voorwaarden u daarbij moet voldoen? En wat gebeurt er als u zich er niet aan houdt? De advocaten van Ontslagadvocatenwijzer hebben ruime ervaring in ontslagsituaties. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht.

Bij een contract van onbepaalde duur is de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd afgesloten. In België hoeft u het ontslag van uw werknemer niet te motiveren.

Wat is de opzegtermijn?

Met een schriftelijke opzegging kan u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Hierin vermeldt u duidelijk de begindatum en duur van de opzegtermijn.

Tijdens de volledige opzegtermijn blijft de arbeidsovereenkomst verder bestaan. Uw werknemer blijft voor u werken en u betaalt zijn loon.

De duur van de opzegtermijn hangt af van de anciënniteit van uw werknemer, en van wie het initiatief tot ontslag nam. De termijn varieert ook naargelang het om een arbeider of bediende gaat. Voor bedienden van 65 jaar gelden eveneens andere regels. Laat u daarom tijdig bijstaan door een advocaat arbeidsrecht.

Hoeveel bedraagt de opzegvergoeding?

Verbreekt u de arbeidsovereenkomst zonder dringende reden? Leefde u de opzegtermijn niet na? Was er sprake van een ontoereikende opzegtermijn? Dan moet u een opzegvergoeding of verbrekingsvergoeding betalen aan uw werknemer.

De opzegvergoeding komt meestal overeen met het loon dat uw werknemer verdiend zou hebben als hij tijdens de opzegtermijn gewoon zou hebben gewerkt. Neem bij ontslagsituaties contact op met een arbeidsrechtadvocaat.