Contract voor bepaalde duur

Mijn werknemer heeft een contract voor bepaalde tijd, wat is verbonden aan een project. Moet ik hem ontslaan wanneer de tijd erop zit? Kan ik hem ook vroeger aan de deur zetten? Schakel tijdig een advocaat arbeidsrecht aangesloten bij Ontslagadvocatenwijzer in. Deze heeft ruime ervaring met ontslagzaken en kan u uitstekend bijstaan in uw zaak. Neem daarom in een zo vroeg mogelijke fase contact met ons op!

Arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd of voor duidelijk omschreven werk stoppen automatisch wanneer de tijd die in de overeenkomst gestipuleerd is, verstreken is, of nadat het duidelijk omschreven werk is voltooid.

De opzeggingsvergoeding

Indien u deze arbeidsovereenkomst vroegtijdig en zonder dringende reden beëindigt, dan moet u een opzeggingsvergoeding betalen.

Deze vergoeding is gelijk aan het loon dat verschuldigd is tot het bereiken van die termijn, maar beperkt tot een maximum.