Collectief ontslag

Een voorbeeld. In tijden van economische crisis kan een zaakvoerder amper het hoofd boven water houden. Hij vreest dat hij werknemers zal moeten ontslaan. Kan dat? En indien ja, hoe? Schakel tijdig een advocaat arbeidsrecht aangesloten bij Ontslagadvocatenwijzer in. Deze heeft ruime ervaring met zaken over collectief ontslag en kan u uitstekend bijstaan in uw zaak. Neem in een zo vroeg mogelijke fase contact met ons op!

Collectief ontslag is enkel van toepassing in ondernemingen waarin in het kalenderjaar voorafgaand aan het collectief ontslag gemiddeld meer dan 20 werknemers tewerkgesteld waren.

In principe hebben alle werknemers die door een collectief ontslag getroffen worden, recht op een vergoeding gedurende vier maanden.

U bent verplicht om een zeer strikte informatie- en raadplegingsprocedure te volgen indien u aan collectief ontslag denkt. Indien u dat niet doet, dan kunnen werknemers het ontslag betwisten.

Vanaf de aankondiging van een collectief ontslag, is de onderneming verplicht om een tewerkstellingscel op te richten, of om aan een permanente tewerkstellingscel deel te nemen.

In een tewerkstellingscel worden ontslagen werknemers begeleid en krijgen zij maximale kansen om opnieuw een baan te vinden. Alle werknemers die bij een tewerkstellingscel zijn ingeschreven, krijgen een outplacementaanbod.

Daarenboven hebben alle ontslagen werknemers recht op een inschakelingsvergoeding.