Sociale documenten – C4

Wat zijn de documenten (bijvoorbeeld C4) die ik mijn werknemer bij einde contract moet overhandigen? Schakel tijdig een advocaat arbeidsrecht aangesloten bij Ontslagadvocatenwijzer in. Deze heeft ruime ervaring met ontslagzaken en kan u uitstekend bijstaan in uw zaak. Neem in een zo vroeg mogelijke fase contact met ons op!

Het gaat om de volgende sociale documenten:

  • getuigschrift van tewerkstelling (op verzoek van de werknemer) waarop enkel de begin- en de einddatum van de arbeidsovereenkomst en de aard van de verrichte arbeid worden vermeld;
  • de afrekening van de laatste betalingen;
  • de individuele rekening van de laatste betalingen;
  • het werkloosheidsattest (C4). Dit laatste attest heeft uw werknemer nodig om een werkloosheidsuitkering aan te vragen;
  • de belastingsfiche 281.10;
  • vakantieattest (enkel voor de bediende).