Brugpensioen

Mijn werknemer is 65 jaar en recent ontslagen. Moet ik financieel bijdragen voor zijn werkloosheidsuitkering, ook wel brugpensioen genoemd? Schakel tijdig een advocaat arbeidsrecht aangesloten bij Ontslagadvocatenwijzer in. Deze heeft ruime ervaring met ontslagzaken en kan u uitstekend bijstaan in uw zaak. Neem in een zo vroeg mogelijke fase contact met ons op!

Het conventioneel brugpensioen (hierna: brugpensioen) is een aanvullende regeling op de werkloosheidsuitkering.

Betaling brugpensioen

Het brugpensioen wordt door u als werkgever betaald. 

Om hierop recht te hebben, moet de werknemer behoren tot een categorie van bepaalde oudere werknemers. Bovendien moet er een CAO bestaan die de mogelijkheid tot brugpensioen voorziet.

Zodra uw werknemer aan alle voorwaarden voldoet om recht te hebben op brugpensioen, dan bent u verplicht hem of haar brugpensioen toe te kennen.

Indien brugpensioen wordt toegekend, dan moet u uw ex-werknemer vervangen door een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze.

Indien uw werknemer u heeft gevraagd om op brugpensioen te gaan, ligt de beslissing hierover bij u als werkgever. U bent degene die moet ontslaan zodat uw ex-werknemer recht krijgt op werkloosheidsuitkeringen, en bijgevolg brugpensioen.

Voowaarden

Voorafgaand aan het ontslag met het oog op brugpensioen, moet u overleg plegen op ondernemingsniveau en individueel met uw werknemer.

U moet een opzeggingstermijn respecteren, of een verbrekingsvergoeding betalen. Ondernemingen in moeilijkheden en ondernemingen in herstructurering kunnen gebruik maken van verkorte opzeggingstermijnen.

Het brugpensioeninkomen bestaat uit twee elementen:

  • een werkloosheidsuitkering die door de RVA wordt betaald, en
  • een aanvullende vergoeding die in principe door u als werkgever wordt betaald.