Bescherming tegen ontslag

Kan ik een zwangere werkneemster ontslaan? Bij nader inzien duurt de loopbaanonderbreking van mijn werknemer toch wel heel lang… Kan ik hem dan ontslaan? Of hebben zij een extra bescherming tegen ontslag? Schakel tijdig een advocaat arbeidsrecht aangesloten bij Ontslagadvocatenwijzer in. Deze heeft ruime ervaring met ontslagzaken en kan u uitstekend bijstaan in uw zaak. Neem in een zo vroeg mogelijke fase contact met ons op!

De wetgever geeft bepaalde werknemers extra bescherming tegen ontslag. Indien u hen tóch ontslaat, moet u hen hoge opzeggingsvergoedingen uitbetalen.

Het gaat onder meer om zwangere werkneemsters, werknemers die een politiek mandaat vervullen, en werknemers die loopbaanonderbreking, tijdskrediet, betaald educatief verlof , vaderschapsverlof of adoptieverlof hebben.