Berekening van de ontslagvergoeding

Heeft u een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en zet uw werkgever u direct op straat? Heeft u dan recht op een ontslagvergoeding? Zo ja, wat is de berekening van de ontslagvergoeding? Schakel tijdig een advocaat arbeidsrecht aangesloten bij Ontslagadvocatenwijzer in. Deze heeft ruime ervaring met ontslagzaken en kan u uitstekend bijstaan, ook pro deo. Neem in een zo vroeg mogelijke fase contact met ons op!

Er bestaat alleen recht op een ontslagvergoeding indien het onregelmatig ontslag betreft, bijvoorbeeld wanneer u ontslagen wordt zonder dat uw werkgever een opzeggingstermijn in acht neemt.

De opzeggingsvergoeding komt overeen met het loon vermeerderd met vakantiegeld, eindejaarspremie en extralegale voordelen die u zou ontvangen moest u tijdens de opzeggingsperiode zijn blijven werken.

Indien bijvoorbeeld u en uw werkgever in onderling akkoord uit elkaar gaan, dan is de ontslagvergoeding niet van toepassing. Het is dus van belang niet te snel een ontslagbrief te ondertekenen, want de indruk zou kunnen ontstaan dat u akkoord gaat met het niet ontvangen van een ontslagvergoeding. Lees eerst goed wat in de brief staat!

Voor de bedienden waarvan de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval meer dan 6 maanden duurt, geldt een bijzondere regeling.