Aanvraag werkloosheidsuitkering

U bent ontslagen en u vraagt zich af wat u moet doen om een werkloosheidsuitkering te verkrijgen? Schakel tijdig een advocaat arbeidsrecht aangesloten bij Ontslagadvocatenwijzer in. Deze heeft ruime ervaring met ontslagzaken en kan u uitstekend bijstaan, ook pro deo. Neem in een zo vroeg mogelijke fase contact met ons op!

De aanvraag in stappen:

  1. Opvragen van een ingevuld C4 document bij uw werkgever, alsook een getuigschrift van tewerkstelling en een vakantieattest.
  2. Inschrijven als werkzoekende. Wanneer? Vier weken voor datum uitkeringaanvraag tot 8 kalenderdagen nadien. Waar? Bij de VDAB, Actiris, Forem en ADG, afhankelijk van uw woonplaats.
  3. Uitkeringsaanvraag indienen bij een uitbetalinginstelling. Wanneer? Vanaf het moment dat u niet langer loon ontvangt. Waar? Bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen voor wie niet bij een vakbond is aangesloten, of bij de ACLVB, ACV en ABVV.
  4. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) zal berekenen op hoeveel uitkering u recht heeft.

Bij werkloosheid bent u niet verplicht een uitkering aan te vragen bij de RVA. Wel is het raadzaam om alle sociale documenten die u ontvangt bij uitdiensttreding, goed te bewaren.