Proefperiode

Kan u ontslagen worden tijdens uw proefperiode? Schakel tijdig een advocaat arbeidsrecht aangesloten bij Ontslagadvocatenwijzer in. Deze heeft ruime ervaring met ontslagzaken en kan u uitstekend bijstaan in zaak, ook pro deo. Neem in een zo vroeg mogelijke fase contact met ons op!

Indien een werknemer nog in zijn of haar proefperiode zit en wordt ontslagen tijdens deze proefperiode, dan is de normale opzeggingstermijn die de werkgever moet respecteren, zeven kalenderdagen.

De opzeggingstermijn moet dan wel eindigen binnen de proefperiode.

Als dit niet het geval is, dan zal de werkgever de arbeidsovereenkomst verbreken. In dit geval eindigt de arbeidsovereenkomst onmiddellijk en krijgt de werknemer een verbrekingsvergoeding.

Indien de proefperiode één maand bedraagt, dan kan de arbeidsovereenkomst niet opgezegd worden.