Outplacement

U bent ontslagen. Kan u ergens hulp krijgen om snel weer aan de slag te kunnen? Schakel tijdig een advocaat arbeidsrecht aangesloten bij Ontslagadvocatenwijzer in. Deze heeft ruime ervaring met ontslagzaken en kan u uitstekend bijstaan in uw zaak, ook pro deo. Neem in een zo vroeg mogelijke fase contact met ons op!

Outplacement is het geheel van diensten dat bij ontslag aan de ex-werknemer wordt geboden opdat hij of zij zelf en zo snel mogelijk opnieuw werk kan vinden.

De kostprijs van de outplacementbegeleiding is ten laste van de werkgever.

Het outplacement duurt maximaal 12 maanden.

Bepaalde sectoren hebben afwijkende regels m.b.t. de modaliteiten van de uitoefening van het recht op outplacement (aanvraagprocedure, duur, financiering).