Opzegging

Vraagt u zich af hoe u uw werkgever moet informeren over uw ontslag? Heeft u vragen over de opzegging van uw arbeidsovereenkomst? Schakel tijdig een advocaat arbeidsrecht aangesloten bij Ontslagadvocatenwijzer in. Deze heeft ruime ervaring met ontslagzaken en kan u uitstekend bijstaan in uw zaak, ook pro deo. Neem in een zo vroeg mogelijke fase contact met ons op!

Of het nu de werknemer of de werkgever is die het initiatief neemt tot ontslag, het is niet nodig om hiervoor een reden op te geven.

Hoe werkt opzegging?

Diegene die de arbeidsovereenkomst wil beëindigen, moet wel de andere partij  hiervan op de hoogte brengen. Dit is de kennisgeving van de opzegging van de arbeidsovereenkomst.

Op het moment van de opzegging van de arbeidsovereenkomst start de opzeggingstermijn. Deze loopt af op de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Gedurende de opzeggingstermijn blijft de arbeidsovereenkomst voortbestaan. Werkgever en werknemer zijn beiden verplicht de verplichtingen die voortspruiten uit de arbeidsovereenkomst, te eerbiedigen. Zo moet de werknemer blijven werken en moet de werkgever voor dit werk een loon uitbetalen.

Bent een ontslagen werknemer? Klik hier voor meer informatie.

Heeft u als werknemer ontslag genomen? Klik hier voor meer informatie.