Voorwaarden ontslagvergoeding

Welke voorwaarden gelden er voor het krijgen van een ontslagvergoeding (opzeggingsvergoeding)? Schakel tijdig een advocaat arbeidsrecht aangesloten bij Ontslagadvocatenwijzer in. Deze heeft ruime ervaring met ontslagzaken en kan u uitstekend bijstaan, ook pro deo. Neem in een zo vroeg mogelijke fase contact met ons op!

U wordt ontslagen

U heeft recht op een ontslagvergoeding (opzeggingsvergoeding) indien:

  • u bent ontslagen door uw werkgever zonder dat deze een opzeggingstermijn in acht heeft genomen;
  • u bent ontslagen door uw werkgever zonder dat deze een toereikende opzeggingstermijn in acht heeft genomen;
  • u bent ontslagen door uw werkgever zonder dringende reden;
  • de vormvereisten van de opzegging door uw werkgever niet zijn gerespecteerd.

U geeft zelf ontslag

Indien u de arbeidsovereenkomst zonder dringende reden verbreekt, zonder een opzeggingstermijn na te leven, of met een ontoereikende opzeggingstermijn, dan moet u aan uw werkgever een opzeggingsvergoeding betalen.