Ontslagbrief

Op welke zaken moet u extra letten voor een rechtsgeldige opzegging? Schakel tijdig een advocaat arbeidsrecht aangesloten bij Ontslagadvocatenwijzer in. Deze heeft ruime ervaring met ontslagzaken en kan u uitstekend bijstaan in uw zaak, ook pro deo. Neem in een zo vroeg mogelijke fase contact met ons op!

Met een opzegging stelt u uw werkgever op de hoogte van het feit dat u de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen.

Enkel een schriftelijke opzegging  is rechtsgeldig.

Voorwaarden ontslagbrief

Uw ontslagbrief moet minstens de volgende gegevens bevatten:

  • datum;
  • uw naam;
  • de naam van uw werkgever of het bedrijf waaruit u ontslag neemt;
  • gegevens aangaande de opzeggingstermijn;
  • handtekening.

Hou uw ontslagbrief zakelijk! Het uiten van persoonlijke frustraties kan in uw nadeel werken.

Let op: Indien u en uw werkgever in onderling akkoord uit elkaar gaan, moet u niet te snel uw ontslagbrief ondertekenen. Lees goed welke rechten u heeft. Het zou kunnen zijn dat u een ontslagvergoeding mist.