C4

Wanneer een werknemer uit dienst gaat, is de werkgever verplicht een aantal sociale documenten mee te geven, onder meer het werkloosheidsbewijs of C4. Dit document heeft de werknemer nodig om een werkloosheidsuitkering aan te vragen.

Op het C4 moet de werkgever de identiteit van de werknemer vermelden, evenals gegevens over zijn of haar tewerkstelling en de reden van de werkloosheid.

Op basis van deze gegevens gaat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) na of de werknemer vrijwillig of onvrijwillig werkloos is geworden of niet, en al dan niet recht heeft op een werkloosheidsuitkering.

De werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van gepresteerde arbeidsdagen.