Bescherming tegen ontslag

Bent u ontslagen en denkt u dat u behoort tot een categorie van werknemers die bescherming tegen ontslag genieten? Laat u tijdig adviseren door een advocaat arbeidsrecht aangesloten bij Ontslagadvocatenwijzer. Deze kan u uitstekend bijstaan in uw ontslagzaak. Neem in een zo vroeg mogelijke fase contact op!

De wetgever heeft bepaalde werknemers extra beschermd tegen ontslag. Indien zij tóch ontslagen worden, zal de werkgever hen hoge opzeggingsvergoedingen moeten betalen.

Het gaat bijvoorbeeld om zwangere werkneemsters, werknemers die een politiek mandaat vervullen, en werknemers die loopbaanonderbreking, tijdskrediet, betaald educatief verlof, vaderschapsverlof of adoptieverlof hebben.