Collectief ontslag

Het gaat niet goed met het bedrijf waarin u werkt. Loopt u het risico om, samen met andere werknemers, ontslagen te worden? Schakel tijdig een advocaat arbeidsrecht aangesloten bij Ontslagadvocatenwijzer in. Deze heeft ruime ervaring met ontslagzaken en kan u uitstekend bijstaan in uw zaak, ook pro deo. Neem in een zo vroeg mogelijke fase contact met ons op!

Collectief ontslag is ontslag dat niets te maken heeft met de persoon van de werknemer. De werknemer wordt dan ontslagen om economische en technische redenen die inherent zijn aan de onderneming.

In principe hebben alle werknemers die door een collectief ontslag getroffen worden, recht op een vergoeding.

De werkgever is verplicht om een zeer strikte informatie- en raadplegingsprocedure te volgen indien hij aan collectief ontslag denkt.