Belangrijke sociale documenten

Wat moet u van uw werkgever meekrijgen op het einde van de arbeidsovereenkomst? Welke sociale documenten zijn belangrijk? Schakel tijdig een advocaat arbeidsrecht aangesloten bij Ontslagadvocatenwijzer in. Deze heeft ruime ervaring met ontslagzaken en kan u uitstekend bijstaan in uw zaak, ook pro deo. Neem in een zo vroeg mogelijke fase contact met ons op!

Op het einde van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever bepaalde belangrijke documenten aan de werknemer overhandigen, namelijk:
  • getuigschrift van tewerkstelling (op verzoek van de werknemer) waarop enkel de begin- en de einddatum van de arbeidsovereenkomst en de aard van de verrichte arbeid worden vermeld;
  • de afrekening van de laatste betalingen;
  • de individuele rekening van de laatste betalingen;
  • het werkloosheidsattest of C4. Dit laatste attest heeft de werknemer nodig om een werkloosheidsuitkering aan te vragen;
  • de belastingsfiche 281.10;
  • vakantieattest, ingeval de werknemer een bediende is.