Advocatenkantoor
Ilse Declerck

Paalsesteenweg81

3580Beringen

Nederland

Route
Advocatenkantoor
Ilse Declerck

Paalsesteenweg 81
3580 Beringen België

Over het kantoor

In 1999 startte ik als advocaat bij de Balie te Antwerpen. Mede dankzij het advocatenkantoor Stappers, Eliaerts & Thiers, bouwde ik een doorgedreven specialisatie op in het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht.

Ik verhuisde in 2010 naar Limburg en starte er in 2014 haar eigen kantoor.

Zij biedt gespecialiseerde diensten aan aan werknemers met de nodige zorg voor kwaliteit en klantgerichtheid.

Dit houdt o.m. het opstellen of nakijken en aanpassen van (ontwerpen van) arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen en bedrijfspolicies in, evenals ontslagbegeleiding op maat, met de nadruk op preventie.

Onze aanpak

Bij voorkeur worden onderhandelingen aangeknoopt en begeleid teneinde conflicten te voorkomen of deze op minnelijke wijze op te lossen. Waterdichte regelingsovereenkomsten zijn daarbij een must.
Indien partijen niet verzoend kunnen worden, kan de zaak voor de rechtbank worden gebracht, waarbij mijn jarenlange expertise en kennis van de rechtspraak van de arbeidsgerechten een absolute troef is.
Werkgevers kunnen ook bijgestaan worden naar aanleiding van sociale inspecties.

Tenslotte worden ook vragen inzake sociale zekerheid beantwoord en geschillen dienaangaande in goede banen geleid (o.m. vorderingen van en tegen de RSZ inzake onderwerping sociaal statuut, het ‘vermoeden’ van voltijdse tewerkstelling, werkloosheid, verlofstelsels, pensioen).

Belangrijk is dat bij de aanvang van een dossier steeds een duidelijk advies wordt verleend over de rechten en plichten van de betrokken partijen.

Voorkeurmateries

 • Aanwerving en selectie
 • Individueel ontslag, opzegging, ontslag om dringende reden, ontslagbescherming (ouderschapsverlof, tijdskrediet)
 • Ontslagvergoedingen, berekening, nazicht en optimalisatie
 • Collectief ontslag, sluiting van een onderneming of afdeling, herstructurering, C.A.O.’s, overname en wijziging van werkgever
 • Concurrentie, handelsvertegenwoordiging, uitwinningsvergoeding
 • Nazicht en opmaak van contracten, dadingsovereenkomsten,…
 • Arbeidsreglement, internet-, gsm- en bedrijfswagen policy
 • Privacy, sociale media op de werkvloer, controle van de arbeid, tijdsregistratie,…
 • Arbeidsduur, overwerk, nachtarbeid, ploegen, flexibele uurroosters,…
 • (Verboden) terbeschikkingstelling, interimarbeid, arbeidsbemiddeling
 • Buitenlandse tewerkstelling, arbeidsvergunning en arbeidskaarten
 • Arbeidsongevallen, veiligheid op het werk
 • Preventie en aanpak van pesterijen, ongewenst gedrag, stress op het werk
 • Contacten met RSZ, RVA, vakorganisaties, inspectiediensten
 • Sociaal strafrecht