De Bruyn & Co

Capucienenlaan63

9300Aalst

Nederland

Route
De Bruyn & Co
Capucienenlaan 63
9300 Aalst België

Over het kantoor

Advocatenkantoor De Bruyn & Co bestaat sedert  1977. Wij zijn met 4 advocaten op ons kantoor.

Wij, Guido De Bruyn, Anthony Mallego, Philippe Roels en Arne De Lat vullen elkaar aan binnen de verschillende takken van het recht en kunnen een adequate dienstverlening geven aan zowel bedrijven als particulieren.

Wij staan u graag bij  op diverse gebieden waar u als bedrijf of privé mee te maken heeft.

Guido De Bruyn, aan de balie sedert 1977, is tevens plaatsvervangend rechter bij de Arbeidsrechtbank en is dus bijzonder vertrouwd met het

Voorkeursmateries

Arbeidsrecht, onder meer uw rechten en plichten als werkgever of als werknemer, arbeider, bediende of handelsvertegenwoordiger,het opmaken en nazicht van contracten, overeenkomsten bij ontslagen en of vergoedingen, beschermde werknemers, arbeidsongevallen of arbeidsbescherming, de collectieve overeenkomsten en onderhandelingen met de vakbonden.

Sociaal Recht, uw sociale zekerheid, uw rechten tegenover de bevoegde instanties zowel als ondernemer, zelfstandige of als werknemer

Sociaal Strafrecht, onderhandelingen met en bijstand bij de Sociale Inspectie of uw verdediging op strafrechtelijk gebied bij inbreuken op Arbeids en Sociale Wetgeving

Wij staan U dan ook graag bij op diverse gebieden waar U als bedrijf of privé mee te maken heeft, zowel wat adviesverlening betreft, het voorkomen van geschillen of als zo nodig het oplossen van geschillen bij Rechtbanken en Instanties.