Van Eeckhoutte & Braeye

Zuidstraat 6
8800 Roeselare
België

Route
Van Eeckhoutte & Braeye
Zuidstraat 6
8800 Roeselare

Over de advocaat

Zowel de werkgever als de werknemer heeft rechten en plichten. Doordat Mr. Michiel Van Eeckhoutte zowel voor werkgevers als voor werknemers werkt, weet hij perfect voor jou wat kan en moet. Ontslagrecht is niet eenvoudig. Is een ontslag wel op correcte manier gebeurd?

Best klop je eerst aan bij een advocaat, nog voor je een ontslag aankondigt. Als werkgever. Maar ook als werknemer. Is de opzegvergoeding correct berekend?  Moet je een opzegtermijn (laten) uitdoen? Mr. Michiel Van Eeckhoutte kan u hierin perfect adviseren, en vervolgens bijstaan.

Wie is gebonden door een niet concurrentiebeding? Is het wel rechtsgeldig? Kan het omzeild worden? Wat mag wel nog? Hoe zorg ik als werkgever voor een sluitend niet-concurrentiebeding?

Wat bij een arbeidsongeval? Waar heb je recht op als slachtoffer? Welk risico draag je als werkgever? Ben je beschermd? Wat met een verkeersongeval tijdens de werkuren? Of op de weg van en naar het werk? Wat zijn je rechten als erfgenaam, als je met een dodelijk arbeidsongeval geconfronteerd wordt? Wat bij ziekte, kort of langdurig. Bij wie moet je aankloppen als er een ongeval gebeurt met een interimarbeider?

Arbeidsgeschillen kunnen soms persoonlijke drama’s zijn. Persoonlijke drama’s vergen een persoonlijke aanpak. Ook door de advocaat. Persoonlijk, maar nuchter, adequaat en gedreven. Door zijn jarenlange ervaring kan Mr. Michiel Van Eeckhoutte en zijn team je hier perfect bijstaan en begeleiden.

Heel veel zaken kunnen minnelijk opgelost worden. Als dit onmogelijk blijkt, dan oordeelt de Arbeidsrechtbank.