Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten

Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel
Belgiƫ

Route
Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel

Over de advocaat

Kristiaan Caluwaerts is als advocaat actief in de bredere context van het ondernemingsrecht, vennootschapsrecht en het handelsrecht. In het bijzonder concentreert Mr. Caluwaerts zich op het vennootschapsrecht zoals corporate housekeeping, M&A, geschillenbeslechting enerzijds, alsook tot insolventierecht, handelscontracten en distributierecht anderzijds.

De ervaring van Kristiaan Caluwaerts is divers op deze gebieden en strekt zich uit over het voeren van onderhandelingen, bijstand bij bemiddeling en arbitrage tot het procederen voor verscheidene rechtbanken en het verstrekken van adviesverlening.

Kristiaan Caluwaerts volgde zijn basisopleiding aan de Universiteit van Antwerpen, waar hij in 1993 afstudeerde als licentiaat in de rechten. Vanwege zijn sterke interesses en motivatie op het terrein behaalde Kristiaan Caluwaerts nog bijkomend het diploma van Master in Business Law aan de Universiteit van Antwerpen en een Master in Company Law aan de Katholieke Universiteit Brussel.

In de lijn van zijn beroepsactiviteiten neemt Kristiaan Caluwaerts tevens enkele onderwijsmandaten waar en geeft regelmatig seminaries. Naast zijn beroep is Kristiaan Caluwaerts sterk geƫngageerd in het verenigings- en sociaal leven. Hij is onder meer lid van de Kamer van Koophandel en van het bedrijvenforum Groot-Berchem.