Advocatenkantoor
Ilse Declerck

Paalsesteenweg81

3580Beringen

Nederland

Route
Advocatenkantoor
Ilse Declerck

Paalsesteenweg 81
3580 Beringen België

“In 1999 startte ik als advocaat bij de Balie te Antwerpen. Mede dankzij het advocatenkantoor Stappers, Eliaerts & Thiers, bouwde ik een doorgedreven specialisatie op in het sociaal recht.

Werkgevers en werknemers kunnen bij mij terecht voor al hun juridische vragen omtrent aanwerving, tewerkstelling en ontslag / einde loopbaan. Dit houdt o.m. het opstellen of nakijken en aanpassen van (ontwerpen van) arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen en bedrijfspolicies in, evenals ontslagbegeleiding op maat, met de nadruk op preventie. Daar waar nodig wordt ook in rechte opgetreden.

Werkgevers kunnen ook bijgestaan worden naar aanleiding van sociale inspecties.

Tenslotte kan men bij mij terecht voor vragen en geschillen inzake sociale zekerheid (o.m. vorderingen van en tegen de RSZ inzake onderwerping sociaal statuut, het ‘vermoeden’ van voltijdse tewerkstelling, werkloosheid, verlofstelsels, pensioen).

Een persoonlijke aanpak, kwaliteit en oplossingsgerichtheid staan hierbij centraal.”