De Bruyn & Co

Capucienenlaan 63
9300 Aalst
Belgiƫ

Route
De Bruyn & Co
Capucienenlaan 63
9300 Aalst

Over de advocaat

Mr. De Lat is sedert 2010 advocaat bij de OBV en advocatenkantoor De Bruyn en Co en houdt zich reeds 3 jaar voornamelijk bezig met arbeidsrecht.

Heeft uw werkgever de arbeidsovereenkomst beƫindigd om dringende reden? Bent U niet akkoord met de toegekende opzeggingsvergoeding? Meent U aanspraak te maken op een uitwinningsvergoeding of recht te hebben op een concurrentiebeding?

Hebt u eerder praktische geschillen met uw werkgever zoals bijvoorbeeld een conflict inzake overuren, betalingsmoeilijkheden of pesten op het werk?

Bij elk van voormelde problemen wordt er samen met u naar een gepaste oplossing gezocht.

Grote troefkaart van Mr. De Lat is zijn uitstekende communicatie met de client(e) en de moderne aanpak van elk dossier.

Zo beslist u bijvoorbeeld of er wordt gestreefd naar een minnelijke regeling via onderhandelingen dan wel of er maximaal dient te worden geprocedeerd.

Tot slot wordt u over elk aspect van het dossier uitvoerig ingelicht, het gaat dan over het concreet verloop van de procedure, de slaagkansen bij de procedure tot de vergoeding van erelonen en kosten.

Een geinformeerde client, duidelijke afspraken en vooral geen onaangename verrassingen, dat zijn de voornaamste kenmerken van deze advocaat.

Mr. De Lat neemt geen pro deo zaken aan.